پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

دسته : شیمی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 165 KB

تعداد صفحات : 105

بازدیدها : 345

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 50000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

پایان نامه پیش بینی زمان های بازداری تعدادی از ترکیبات آلی به کمک روش های تئوری

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چکیده................................................................................................................................ 1

فصل اول: مقدمه................................................................................................................. 2

1-1- تعریف و تاریخچه کمومتریکس................................................................................. 2

1-1-1- آشنایی با مبانی کروماتوگرافی...................................................................................................................... 5

1-1-2- زمان بازداری.................................................................................................................................................... 6

1-2- مطالعات QSPR و QSAR.................................................................................................................................. 7

1-2-1- محاسبه توصیف کنندهها................................................................................................................................ 7

1-2-2- انواع توصیف کنندهها..................................................................................................................................... 9

1-2-2-1- توصیف کننده‌های جزیی........................................................................................................................... 9

1-2-2-2- توصیف کننده‌های توپولوژیکی................................................................................................................. 9

1-2-2-3- توصیف کننده‌های هندسی...................................................................................................................... 10

1-2-2-4- شمارشگر قدم‌های مولکولی..................................................................................................................... 10

1-2-2-5- توصیف کننده‌های تطبیقی....................................................................................................................... 11

1-2-2-6- توصیف کننده‌های ضرایب بار توپولوژی گالوز.................................................................................... 11

1-2-2-7- توصیف کننده‌های همبستگی‌های دوبعدی............................................................................................. 11

1-4-2-8- توصیف کننده‌های بار.............................................................................................................................. 12

1-2-2-9- ضرایب آروماتیسیته................................................................................................................................. 12

1-2-2-10- برش مولوکولی راندیک......................................................................................................................... 12

1-2-2-11- توصیف کننده‌های توزیع کننده‌های شعاعی....................................................................................... 12

1-2-2-12- توصیف کننده‌های سه بعدی................................................................................................................. 13

1-2-2-13- توصیف کننده‌های تصویری................................................................................................................. 13

1-2-2-14- توصیف کننده‌های جانمایی توپولوژی- هندسی................................................................................. 13

1-2-2-15- توصیف کننده گروه‌های عاملی............................................................................................................ 13

1-2-2-16- توصیف کننده‌های بخش‌های متصل به اتم مرکزی............................................................................ 13

1-2-2-17- توصیف کننده‌های تجربی..................................................................................................................... 14

1-2-2-18- توصیف کننده‌های خواص.................................................................................................................... 14

1-2-3- انتخاب توصیف کننده‌ها.............................................................................................................................. 14

1-2-4- مدل سازی و انتخاب بهترین مدل............................................................................................................... 14

1-2-5- ارزیابی اعتبار مدل‌های انتخاب شده........................................................................................................... 15

1-3- روش رگرسیون خطی چند گانه............................................................................... 16

1-4- معرفی نرم افزارها................................................................................................... 17

1-4-1- نرم افزار SPSS 18.0..................................................................................................................................... 17

1-4-2- نرم افزار Dragon 2.1................................................................................................................................... 18

1-4-3- نرم افزار Hyper chem 7.0.......................................................................................................................... 19

1-4-4- نرم افزار ChemDraw 7............................................................................................................................... 20

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق................................................................................................................................. 21

- پژوهش های انجام شده بروی زمان بازداری تركیبات آلی................................................ 22

فصل سوم: كارهای تجربی................................................................................................ 48

3-1- رسم ساختار مولكولی............................................................................................. 49

3-2- بهینه سازی ساختارهای مولكولی............................................................................. 49

3-3- محاسبه توصیف كننده ها........................................................................................ 50

3-4- كاهش تعداد توصیف كننده ها................................................................................. 50

3-5- مدلسازی به روش رگرسیون خطی چندگانه............................................................. 52

3

فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری..................................................................................................................... 53

4-1- نتایج حاصل از روش رگرسیون گیری خطی چندگانه گام به گام............................... 54

4-1-2- بررسی جدول ANOVA................................................................................................................................ 62

4-5- تشریح توصیفگرهای به کار رفته در این پژوهش...................................................... 78

4-5-1- توصیفگر T(O..O)......................................................................................................................................... 79

4-5-2- توصیفگر PIC5............................................................................................................................................. 79

4-5-3- توصیفگر H-047........................................................................................................................................... 80

4-5-4- توصیفگر MATS1v...................................................................................................................................... 80

4-5-5- توصیفگر RDF050u..................................................................................................................................... 80

4-6- نتیجه گیری............................................................................................................. 81

مراجع............................................................................................................................ 104

 

.

1-4-1- نرم افزار SPSS 18.0

این نرم افزار كه تا ویرایش 20 آن نیز ارائه شده است یكی از نرم افزارهای معروف در زمینه آمار توصیفی و روش‌های آماری و ریاضی و تجزیه و تحلیل داده‌ها بصورت خطی و غیرخطی می‌باشد. این نرم افزار بیشتر برای تحلیل های آماری در علوم اجتماعی، بازار داد و ستد، نقشه برداری و آموزشی كاربرد دارد. افزون بر تحلیل های آماری مدیریت داده‌ها و مستند سازی داده‌ها نیز از ویژگی های این نرم افزار می‌باشد.

1-4-2- نرم افزار  Statistica 8.0

ویرایش هشتم این نرم افزار كه بصورت صفحات گسترده كار می‌كند از سال 2007 به بازار ارائه شده است و علاوه بر رسم نمودارهای مختلف آماری و نیز اجرای روش‌های خطی آماری، فرایند داده كاوی را نیز انجام می‌دهد. از جمله ویژگی‌های این نرم افزار عبارتند از:

-        تقسیم بندی مباحث علمی و نرم افزاری.

-        قابلیت سفارشی شدن، یا خودکار عمل کردن در محاسبات.

-        قابلیت تحلیل آمار توصیفی، ضرایب همبستگی، محاسبه احتمالات و ...

-        قابلیت رسم و ارائه بیش از صدها نوع نمایش گرافیکی با قابلیت اتصال پویا بین آنها.

-        قابلیت انجام آنالیز واریانس و وکوواریانس یک طرفه و چند طرفه.

-        انواع رگرسیون گیری، خصوصاً انجام رگرسیون با هزاران متغیر.

-        قابلیت آنالیز داده‌های ناپارامتری.

-        قابلیت رسم نمودارهای کنترل کیفیت و تحلیل آن‌ها و نیز ویرایش نمودار‌های مربوط.

-        قابلیت تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی و طراحی و تحلیل آزمایشات.

1-4-3- نرم افزار Dragon 2.1

این نرم افزار برای محاسبه 18 دسته از توصیف كننده های مولكولی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اولین ویرایش این نرم افزار در سال 1997 مورد استفاده قرار گرفت. این نرم افزار می‌تواند1481 توصیف كننده را برای مولكول هایی تا 150 اتم محاسبه نماید. جدول (1-1) دسته بندی انواع مختلف توصیفگرهای به کار رفته در این نرم افزار را نشان می‌دهد.

 

جدول 1-1- انواع دسته بندی توصیفگر‌ها به همراه تعداد توصیفگر‌ها در آن دسته.

Number of descriptors in the class

Molecular descriptor class

47

Constitutional descriptors

262

Topological descriptors

21

Molecular walk counts

64

BCUT descriptors

21

Galvez topological charge indices

96

2D auto correlations

14

Charge descriptors

4

Aromaticity indices

41

Randic molecular profiles

58

Geometrical descriptors

150

RDF descriptors

160

3D-MORSE descriptors

99

WHIM descriptors

197

GETAWAY descriptors

121

Functional descriptors

120

Atom-centered descriptors

3

Empirical descriptors

3

Properties

 

1-4-4- نرم افزار Hyper chem 7.0

شكل و پیكربندی مولكول نقش بسیار مهمی در پیش بینی و توصیف فعالیت های بیولوژیكی تركیبات شیمیایی دارد. با استفاده از این نرم افزار می‌توان اطلاعات فراوانی نظیر زوایای پیوندی، طول پیوندها، زوایای پیچش، بار اتم ها، انرژی تشكیل مولكول و ... بدست آورد. این نرم افزار به عنوان یک نرم افزار حرفه‌ای به شیمیدان‌ها کمک می‌کند تا در بسیاری امور مختلف که قبلاً بر روی کاغذ یا به صورت دستی انجام می‌شدند، نیاز‌های خود را به صورت کامل مرتفع سازند. در این پژوهش، نرم افزار ذکر شده در بهینه سازی ساختار مولکول‌ها به ما کمک می‌کند.

سایر ویژگی‌های این نرم افزار عبارتند از:

-        قابلیت نمایش ساختمان مولکولی به صورت سه بعدی با قابلیت چرخش 360 درجه

-        بسته متنوعی از ابزار‌های محاسباتی ریاضی

-        روش های مختلف محاسباتی شیمی

1-4-5- نرم افزار ChemDraw 7

طراحی این نرم افزار به شکلی است که برای انجام دادن کارهای پایه ای، یعنی کشیدن ساختارهای مولکولی، نیاز به صرف وقت زیادی جهت یادگیری نداریم. کار کردن با ابزارهای Tools آن بسیار ساده بوده و در مواردی مثل ابزارهای انتخاب ، نوشتن متن و خودکار Pen تا حدی شبیه فتوشاپ است. سایر ابزارها شامل انواع پیوندها، جدول، اوربیتال ها، فلش‌ها و علایم قراردادی مثل بارمثبت و منفی و رادیکال نیزتنها با کمی تمرین به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. موردهای پرکاربرد هم، مثل آروماتیک ها، اسیدهای آمینه، اسیدهای نوکلئیک، گروه‌های عاملی و... به صورت آماده و از پیش طراحی شده به شکل‌های مختلف، در جعبه ابزار موجود می‌باشند.

شاید یکی از بهترین امکانات این نرم افزار امکان بررسی درست بودن ساختارها به صورت خودکار به کمک گزینه Check Structure  باشد.

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

انواع واکنش های شیمی

آشنایی با دستگاه اسپکتروفوتومتر uv-vis مدل 6305

پیش بینی زمان بازداری برای باقیمانده آفت کش ها در زمین های زراعی با استفاده از روش های کمو متری

امكان سنجی فیلتراسیون آكوستیكی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام